Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72346

Sist oppdatert: 2019-03-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:227 S (2017-2018), Innst. 145 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12100 5. mar 2019 Forslag nr. 8 på vegne av SV. Nei 9% (9/97) 91% (88/97) 43% (72/169)
12101 5. mar 2019 Forslag nr. 5 - 7 på vegne av SV. Nei 7% (7/97) 93% (90/97) 43% (72/169)
12102 5. mar 2019 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 14% (14/97) 86% (83/97) 43% (72/169)
12103 5. mar 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 41% (40/97) 59% (57/97) 43% (72/169)
12104 5. mar 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 47% (46/97) 53% (51/97) 43% (72/169)
12105 5. mar 2019 Innstillingens tilråding Nei 46% (45/97) 54% (52/97) 43% (72/169)