Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72330

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 86 LS (2017-2018), Innst. 399 L (2017-2018), Lovvedtak 84-112 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11205 11. jun 2018 Forslag nr. 3 på vegne av R. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
11206 11. jun 2018 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
11207 11. jun 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, MDG og R. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
11208 11. jun 2018 Stor bokstav K romertall III og stor bokstav W romertall II. Ja 89% (90/101) 11% (11/101) 40% (68/169)
11209 11. jun 2018 Stor bokstav S romertall II §5-4 første ledd og stor bokstav Y romertall IV Ja 88% (90/102) 12% (12/102) 40% (67/169)
11210 11. jun 2018 Stor bokstav Y romertall V. Ja 62% (63/102) 38% (39/102) 40% (67/169)
11211 11. jun 2018 Stor bokstav A til og med stor bokstav Å samtlige romertall og paragrafer med unntak av de romertall og paragrafer det allerede er votert over Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
11212 11. jun 2018 Lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)