Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72328

Sist oppdatert: 2018-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 91 LS (2017-2018), Innst. 42 L (2018-2019), Lovvedtak 10 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11557 29. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
11558 29. nov 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)