Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72243

Sist oppdatert: 2018-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:223 S (2017-2018), Innst. 52 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11525 22. nov 2018 Forslag nr. 2 på vegne av Sp, SV og KrF. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
11526 22. nov 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 45% (45/100) 55% (55/100) 41% (69/169)
11527 22. nov 2018 Innstillingens tilråding Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)