Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72209

Sist oppdatert: 2018-11-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:222 S (2017-2018), Innst. 30 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11461 13. nov 2018 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 14% (14/98) 86% (84/98) 42% (71/169)
11462 13. nov 2018 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 13% (13/98) 87% (85/98) 42% (71/169)
11463 13. nov 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 49% (48/98) 51% (50/98) 42% (71/169)
11464 13. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)