Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72208

Sist oppdatert: 2018-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 2 (2017-2018), Innst. 379 S (2017-2018)

Beskrivelse: Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11319 13. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)