Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 72125

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 84 S (2017-2018), Innst. 363 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11243 11. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)