Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 72095

Sist oppdatert: 2018-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 383 S (2017-2018)

Beskrivelse: Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11323 13. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)