Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71857

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:205 S (2017-2018), Innst. 364 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete og Ole André Myhrvold om nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11216 11. jun 2018 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av Sp, SV og R. Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
11217 11. jun 2018 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A, Sp, SV, MDG og R. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
11218 11. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)