Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71852

Sist oppdatert: 2018-11-26 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:203 S (2017-2018), Innst. 28 S (2018-2019)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11543 27. nov 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
11539 27. nov 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp, SV og KrF. Ja 51% (52/102) 49% (50/102) 40% (67/169)
11540 27. nov 2018 Innstillingens tilråding, Romertall II. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)