Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71851

Sist oppdatert: 2018-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:202 S (2017-2018), Innst. 395 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell til Tyrkia, oppfordre Tyrkias regjering til å trekke sine militære styrker ut av Syria og øke den humanitære bistand til flyktninger fra Afrin-området

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11329 13. jun 2018 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av R. Nei 9% (9/104) 91% (95/104) 38% (65/169)
11330 13. jun 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra SV Ja 91% (95/104) 9% (9/104) 38% (65/169)
11331 13. jun 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra SV Nei 9% (9/104) 91% (95/104) 38% (65/169)