Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71844

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:196 S (2017-2018), Innst. 387 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Knut Arild Hareide og Steinar Reiten om å gi bibelskoleelver to tilleggspoeng

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11249 11. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)