Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71841

Sist oppdatert: 2018-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 75 L (2017-2018), Innst. 335 L (2017-2018), Lovvedtak 73 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11117 5. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
11118 5. jun 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)