Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 71840

Sist oppdatert: 2018-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 77 L (2017-2018), Innst. 293 L (2017-2018), Lovvedtak 66 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11015 31. mai 2018 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av Sp, SV og R. Nei 18% (19/103) 82% (84/103) 39% (66/169)
11016 31. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
11017 31. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)