Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71838

Sist oppdatert: 2018-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 78 S (2017-2018), Innst. 337 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11105 5. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)