Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71816

Sist oppdatert: 2018-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 69 S (2017-2018), Innst. 295 S (2017-2018)

Beskrivelse: Oslopakke 3 trinn 2

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11022 29. mai 2018 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 10% (10/100) 90% (90/100) 41% (69/169)
11023 29. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
10944 29. mai 2018 romertallene I og II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)