Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71815

Sist oppdatert: 2018-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 71 LS (2017-2018), Innst. 331 L (2017-2018), Lovvedtak 70 (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester), og samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11093 4. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
11094 4. jun 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)