Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71813

Sist oppdatert: 2018-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 70 L (2017-2018), Innst. 341 L (2017-2018), Lovvedtak 79 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter - punktbevæpning)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11140 6. jun 2018 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
11141 6. jun 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 36% (37/102) 64% (65/102) 40% (67/169)
11142 6. jun 2018 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Ja 51% (52/102) 49% (50/102) 40% (67/169)
11143 6. jun 2018 Romertall I Ja 92% (87/95) 8% (8/95) 44% (74/169)
11144 6. jun 2018 Romertall II og III Ja 99% (101/102) 1% (1/102) 40% (67/169)
11145 6. jun 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 99% (93/94) 1% (1/94) 44% (75/169)