Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71800

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:190 S (2017-2018), Innst. 365 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Heggø, Sigbjørn Gjelsvik, Kari Elisabeth Kaski og Kjell Ingolf Ropstad om provenynøytral omlegging av finansskatten der forhøgd arbeidsgivaravgift vert fjerna

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11215 11. jun 2018 romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)