Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71752

Sist oppdatert: 2018-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 5 (2017-2018), Innst. 358 S (2017-2018)

Beskrivelse: Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11109 5. jun 2018 Innstillingns tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)