Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71722

Sist oppdatert: 2018-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 55 S (2017-2018), Innst. 330 S (2017-2018)

Beskrivelse: Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11095 4. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)