Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71721

Sist oppdatert: 2018-05-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 56 LS (2017-2018), Innst. 278 L (2017-2018), Lovvedtak 54 (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10852 22. mai 2018 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 11% (11/102) 89% (91/102) 40% (67/169)
10853 22. mai 2018 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 12% (12/101) 88% (89/101) 40% (68/169)
10854 22. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen stor bokstav A og forslag nr. 1 fra Sp og SV. Ja 81% (82/101) 19% (19/101) 40% (68/169)
10855 22. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen stor bokstav A og forslag nr. 1 fra Sp og SV. Nei 19% (19/101) 81% (82/101) 40% (68/169)
10856 22. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 81% (80/99) 19% (19/99) 41% (70/169)
10857 22. mai 2018 Stor bokstav B. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)