Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71720

Sist oppdatert: 2018-05-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 56 LS (2017-2018), Innst. 279 S (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10850 22. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra SV Ja 81% (80/99) 19% (19/99) 41% (70/169)
10851 22. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra SV Nei 19% (19/99) 81% (80/99) 41% (70/169)