Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71718

Sist oppdatert: 2018-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 53 LS (2017-2018), Innst. 302 S (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i forbrukermerkeloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10918 28. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)