Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71701

Sist oppdatert: 2018-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:182 S (2017-2018), Innst. 322 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Gisle Meininger Saudland, Lene Westgaard-Halle og Ketil Kjenseth om utarbeidelse av detaljert regelverk for åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11086 4. jun 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
11087 4. jun 2018 romertallene I og II. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)