Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71691

Sist oppdatert: 2018-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:176 S (2017-2018), Innst. 347 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug og Geir Jørgen Bekkevold om nasjonale retningslinjer for barne- og ungdomsorganisasjoners tilgang til bruk av skoler og andre offentlige rom

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11106 5. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)