Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71683

Sist oppdatert: 2018-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:173 S (2017-2018), Innst. 294 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om forbedring og forenkling av små og mellomstore bedrifters (SME) rapportering om vesentlig bærekraft- og samfunnspåvirkning

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11018 31. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV, MDG og R. Nei 38% (40/104) 62% (64/104) 38% (65/169)
11019 31. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 61% (63/104) 39% (41/104) 38% (65/169)