Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71648

Sist oppdatert: 2018-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 4:1 (2017-2018), Innst. 309 S (2017-2018)

Beskrivelse: Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11322 13. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)