Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71629

Sist oppdatert: 2018-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:9 (2017-2018), Innst. 53 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11560 29. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)