Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71628

Sist oppdatert: 2018-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:8 (2017-2018), Innst. 60 S (2018-2019)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11589 4. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)