Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71625

Sist oppdatert: 2018-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 45 L (2017-2018), Innst. 327 L (2017-2018), Lovvedtak 63 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10986 31. mai 2018 Forslag nr. 1 - 5 på vegne av SV. Nei 8% (9/106) 92% (97/106) 37% (63/169)
10987 31. mai 2018 Stor bokstav A. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
10988 31. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
10989 31. mai 2018 Stor bokstav B, romertallene I, II, III, IV Nei 49% (51/105) 51% (54/105) 38% (64/169)
10990 31. mai 2018 Stor bokstav B, romertall V Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)