Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71519

Sist oppdatert: 2018-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:160 S (2017-2018), Innst. 232 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10754 7. mai 2018 Forslag nr. 13 på vegne av Sp og SV. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
10755 7. mai 2018 Forslag nr. 11 og 12 på vegne av A og SV. Nei 40% (40/101) 60% (61/101) 40% (68/169)
10756 7. mai 2018 Forslag nr. 1 - 10 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
10757 7. mai 2018 romertallene I og II. Ja 51% (50/99) 49% (49/99) 41% (70/169)