Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71504

Sist oppdatert: 2018-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:150 S (2017-2018), Innst. 317 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug og Geir Jørgen Bekkevold om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11009 31. mai 2018 romertallene I, II og III. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)