Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71502

Sist oppdatert: 2018-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:158 S (2017-2018), Innst. 398 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Heggø, Fredric Holen Bjørdal, Åsunn Lyngedal, Stein Erik Lauvås, Ingalill Olsen, Hege Haukeland Liadal, Magne Rommetveit, Lise Christoffersen, Arild Grande og Lene Vågslid om å utsetje iverksetjing av vedtekne endringar i eigedomsskattelova og presisering i vilkåra for å nytte overgangsregelen

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11213 11. jun 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV, MDG og R. Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
11214 11. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)