Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 71463

Sist oppdatert: 2018-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:147 S (2017-2018), Innst. 306 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten og Olaug V. Bollestad om gjennomgang av grenseoppgangen mellom «mindre» og «større» tiltak i kulturminneloven §§ 9 og 10

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10924 28. mai 2018 Forslag nr. 2 på vegne av Sp og KrF. Nei 16% (16/97) 84% (81/97) 43% (72/169)
10925 28. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
10926 28. mai 2018 Innstillingens tilråding Nei 48% (46/96) 52% (50/96) 43% (73/169)