Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71461

Sist oppdatert: 2018-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 43 S (2017-2018), Innst. 214 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10801 14. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)