Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71410

Sist oppdatert: 2018-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:149 S (2017-2018), Innst. 317 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Geir Pollestad, Jenny Klinge og Kjersti Toppe om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11009 31. mai 2018 romertallene I, II og III. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)