Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71389

Sist oppdatert: 2018-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:6 (2017-2018), Innst. 312 S (2017-2018)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10955 29. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)