Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71317

Sist oppdatert: 2018-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 40 L (2017-2018), Innst. 271 L (2017-2018), Lovvedtak 52 (2017-2018)

Beskrivelse: Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10792 14. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 4 første ledd bokstav g samt § 4 sjette og sjuende ledd, og forslag nr. 1 fra A, Sp, SV, MDG og R Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
10793 14. mai 2018 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 4 første ledd bokstav g samt § 4 sjette og sjuende ledd, og forslag nr. 1 fra A, Sp, SV, MDG og R Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
10794 14. mai 2018 Samtlige gjenstående paragrafer Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
10795 14. mai 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)