Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71224

Sist oppdatert: 2018-04-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:136 S (2017-2018), Innst. 228 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan, Torhild Bransdal og Geir Jørgen Bekkevold om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10675 24. apr 2018 Forslag nr. 4 på vegne av Sp og KrF. Nei 15% (15/97) 85% (82/97) 43% (72/169)
10676 24. apr 2018 Forslag nr. 1 på vegne av Sp, SV og KrF. Nei 24% (23/97) 76% (74/97) 43% (72/169)
10677 24. apr 2018 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.2 og 3 fra Sp, SV og KrF Ja 77% (75/97) 23% (22/97) 43% (72/169)
10678 24. apr 2018 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.2 og 3 fra Sp, SV og KrF Nei 23% (22/97) 77% (75/97) 43% (72/169)