Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71212

Sist oppdatert: 2018-02-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 116 S (2017-2018)

Beskrivelse: Valg av medlem til Nobelkomiteen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10272 13. feb 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)