Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71158

Sist oppdatert: 2018-02-07 23:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:127 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å gjennomføre ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø

Kategorier: Lenker:

Avstemninger