Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71058

Sist oppdatert: 2018-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:115 S (2017-2018), Innst. 243 S (2017-2018)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Steinar Ness og Heidi Greni om lærermangel

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10762 7. mai 2018 Forslag nr. 8 på vegne av SV. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
10763 7. mai 2018 Forslag nr. 7 på vegne av A og Sp. Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)
10764 7. mai 2018 Forslag nr. 1 - 6 på vegne av A, Sp og SV. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
10765 7. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)