Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 71033

Sist oppdatert: 2019-01-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 19 (2017-2018), Innst. 81 S (2018-2019)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11928 8. jan 2019 Forslag nr. 3 - 9 på vegne av SV. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
11929 8. jan 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av Sp, SV og KrF. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
11930 8. jan 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)