Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71031

Sist oppdatert: 2018-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 11 (2017-2018), Innst. 320 S (2017-2018)

Beskrivelse: Nordisk samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10936 29. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)