Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71030

Sist oppdatert: 2018-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 79 S (2017-2018), Innst. 350 S (2017-2018)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11116 5. jun 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)