Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71028

Sist oppdatert: 2018-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 97 S (2017-2018), Innst. 90 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 186/2017 av 22. september 2017 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11657 10. des 2018 Innstillingens tilråding Ja 87% (84/97) 13% (13/97) 43% (72/169)