Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71027

Sist oppdatert: 2018-05-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 7 (2017-2018), Innst. 275 S (2017-2018)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10828 15. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av Sp, SV og KrF. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
10829 15. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)