Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71024

Sist oppdatert: 2018-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 102 S (2017-2018), Innst. 49 S (2018-2019)

Beskrivelse: Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum - Bolna, i Nordland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11515 20. nov 2018 Innstillingens tilråding Ja 99% (98/99) 1% (1/99) 41% (70/169)