Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 71022

Sist oppdatert: 2018-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 81 S (2017-2018), Innst. 298 S (2017-2018)

Beskrivelse: Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim - Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11025 29. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
10948 29. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 91% (90/99) 9% (9/99) 41% (70/169)